eRejestracja

PACJENT PIERWSZORAZOWY zapisany do Poradni Specjalistycznej za pomocą e-rejestracji ZOBOWIĄZANY JEST ciągu 2 dni skontaktować się z rejestracją Poradni Specjalistycznej do której się zapisał (możliwe to jest osobiście, za pośrednictwem osób trzecich) aby podać niezbędne dane żądane przez NFZ konieczne do zapisu w kolejkę oczekujących:

  • nazwisko i imię,

  • pesel,

  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu)

  • rozpoznanie chorobowe lub powód przyjęcia

  • Nr Przychodni, Poradnię, Lekarza, Datę wizyty

  • telefon kontaktowy lub e-mail

Ponadto przypominamy, że pacjent pierwszorazowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania. Niedopełnienie tego terminu spowoduje skreślenie z kolejki oczekujących.

Przesyłając nam dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, pozycja 926 z późn.zm.).

 

UWAGA! Pacjentów pierwszorazowych poradni specjalistycznych (oprócz ginekologii) obowiązuje skierowanie, które należy dostarczyć do Rejestracji poradni wciągu 14 dni od dnia rejestracji (art. 20 Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2014.poz.1138). Skierowanie obowiązuje również pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w danej poradni w okresie ostatnich 2 lat lub zgłaszają się z nowym problemem zdrowotnym. W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 32 2938640, 32 2938543, 32 3630850, 32 3630851.